CIS  w  Strzelcach  Opolskich


WYDARZENIA .     

   SPOTKANIE WIGILIJNE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Uczestnicy i pracownicy Centrum Integracji Społecznej zasiedli do wspólnego stołu aby , jak co roku, podzielić się opłatkiem na wspólnym spotkaniu wigilijnym. Był to okazja aby przy dźwięku kolęd  i uroczystej atmosferze wspominać oraz podsumować miniony  rok  działalności CIS. Świąteczne spotkania naszej społeczności stały się  tradycją i okazją do integracji. Wśród świątecznych życzeń, które sobie składaliśmy sobie dominowały te dotyczące zdrowia, spokoju, szczęści rodzinnego  i stabilizacji. Tego wszystkiego życzymy również wszystkim osobom i instytucjom zaprzyjaźnionym  z Centrum Integracji Społecznej z okazji Świąt i w nadchodzącym Nowym Roku.  

Projekt 

Z początkiem października ruszył Projekt  finansowany z Funduszy Europejskich – „Aktywność i niezależność – program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia”. Forbis Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej zawarły partnerstwo dzięki, któremu będziemy mogli wspierać osoby młode po opuszczeniu Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych na drodze do zaadaptowania się na rynku pracy i w lokalnej społeczności   więcej >>>

Ognisko w Centrum Integracji Społecznej

W dniu 2 sierpnia w Centrum Integracji Społecznej odbyło się ognisko integracyjne dla uczestników CIS i ich rodzin. Spotkanie uatrakcyjniły wspólne zabawy dla dzieci i dorosłych, które przyczyniły się do poznania w praktyce aktywnych i wartościowych form spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół.

Ognisko było drugą częścią projektu „Opolskie tradycje”, który jest współfinansowany z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadania publicznego p.n. „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.


Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej z rodzinami 18 czerwca udali się do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od warsztatów zorganizowanych przez Muzeum pn: „Ginące zawody dawne rzemiosła – garncarstwo”, które w przystępny sposób dostarczyły wiedzy na temat tradycyjnych form wytwarzania naczyń na kole garncarskim.
Zwiedzając muzeum można było zobaczyć budynki użyteczności publicznej takie jak: kościół, szkoła, wieża, karczma, kuźnia oraz wolnostojące domy i narzędzia rolnicze z XVIII i XIX wieku.
Następnie uczestnicy wycieczki pojechali na obiad do restauracji „Bida” w Opolu – Wrzoskach, która swoim klimatem nawiązuje do opolskiej chaty.
Dzięki wycieczce uczestnicy zwiększyli wiedzę o sposobach aktywnego spędzania czasu wolnego, poznali zasady zachowania się w miejscach kultury, pobudzili wyobraźnię oraz wzmocnili więzi rodzinne i społeczne.
Projekt „Opolskie tradycje” jest współfinansowany z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadania publicznego p.n. „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.                                   Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej serdecznie dziękują władzom Gminy za umożliwienie przeżycia niezapomnianej przygody!  


Strzeleckie Targi Wiosenne”
23 i 24 kwietnia na placu Żeromskiego odbyły się kolejne
Strzeleckie Targi Wiosenne,
na których Centrum Integracji Społecznej zaprezentowało
swoją wiosenno – letnią ofertę.
Dziękujemy władzom miasta za umożliwienie pokazania naszych wyrobów
mieszkańcom Strzelec Opolskich. 

ARCHIWUM WYDARZEŃ


 CIS Strzelce Opolskie
 >>  ROK 2010   |   >>  ROK 2011   |   >>  ROK 2012                           >>  ROK 2013   |   >>  ROK 2014   |   >>  ROK 2015